facebook

Lyrics

 

Podravina Podravina 

 Alaj diko… (drmavac) 
/:Alaj diko skoči da ti vidim oči:/
/:Aj jesu tvoje garave ko moje:/
/:Ej sviraj Pavo toga laganoga:/
/:Ej toga mi je igrat­ najmilije:/
   
  Križanje   
 /:Čardaš kapa Jelena igra mi na glavi
 Kano cura Jelena na zelenoj travi
 Na zelenoj travi:/

 Čardaš kapa Jelena i kika rudasta,
 To je moja Jelena i mojega tasta
 I mojega tasta    
   
  Nije šala… (drmeš)   
 /:Nije šala varati bećara:/
oj lane varati bećara.

/:A ja mala četiri varala:/
oj lane četiri varala.

/:Divojčico ne namiguj na me:/
oj lane ne namiguj na me.

/:Nisu tvoje crne oči za me:/
oj lane crne oči za me.

   
 Jozo
   
 Kad zasvirač…
/:Kad zasvira lane iz Križevca Jozo,
Sve se cveće lane iz korena kreće.:/

Sve se cveće lane iz korena kreće,
Al­ moje se lane ni u bašći neće.:/

Promisli se…Išo momak curu prosit, pa mu nisu dali;
/:Stisne otac svoju šaku,
pa curu po glavi.:/
Tucite me, vucite me, ako ćete kako;
/:Ja ću mala devojčica
probeći svakako.:/
Promisli se mila mati, kad si bila mlada,
/:Da ne ljubiš;
kog bi rada: pukla bi od jada.:/
U dragana crne oči, a u mene plave;
/:Ako Bog da i Marija:
budu skupa spale!:/

Ej udarajte…
/:Ej udarajte moje noge bose:/
/:Ko onima milo janje ko cipele nose:/
/:Ej kolovođa materino rano:/
/:Naše kolo milo janje ide polagano:/

Kad podviknem…
/:Kad podviknem i malo zaciknem:/
/:Mojeg dragog iz daleka viknem:/
/:Oči moje al­ ste vragovite:/
/:Kog vidite toga begenite:/
/:Crne oči upale u Dravu:/
/:Što su bile svakomu bećaru
   
 Bećarac   
 /:Ej alaj volim garavo čeljade:/
/:Ej jer garavo poljubiti znade:/
/:Ej dođi draga pod dudovo granje:/
/:Ej pa ćeš znati šta je milovanje:/

/:Naše kolo ide polagano:/
/:Ko bi znao, đa je nevaljano:/

/:Svaka cura voli tamburaša:/
A gajdaša i cura i snaša:/

/:Oj curice naberite šaša:/
Nakitite glavu tamburaša:/

/:Udarajte moje noge bose:/
/:Ka­i one koje čižme nose:/

/:Udarajte i čižme is sare:/
/:Polag­ one kukavice stare:/

/:Nije šala varati bećara:/
varati bećara
/:A ja mala četiri varala:/
četiri varala

/:Pitaju me iz kojeg sam sela:/
/:Z Lukovišća golubica bela:/

/: Lukovišće drago selo moje:/
/:U tebi je sve veselje moje:/
   
 Kolovođa
   
 /:Kolovođa milo janje ti kolo povedi:/
/:Koje ne zna milo janje nek­ u tebe gledi:/
/:Ej kolovođa materino rano:/
/:Ovo kolo milo janje ide polagano:/
/:Imam čižme milo janje još da su mi sare:/
/:Pa bi sare milo janje udarale same:/
/:Ej udarajte moje noge bose:/
/:Kano one milo janje koje čižme nose:/
/:Sviraj Pavo milo janje s devetima prsti:/
/:Nek­ igraju milo janje svakakove vrsti:/
/:Ej sviraj Pavo toga laganoga:/
/:Toga mi je milo janje igrat najmilije:/