facebook
A muzsika szimbólumai
A 30 éves Vujicsics együttes ünnepi koncertjeA népzene, a délszláv folklór ismerőinek, kedvelőinek nem szükséges a Vujicsics együttest bemutatni. Az elmúlt három évtizedben a magyarországi népzenei mozgalom egyik meghatározó zenekarává vált, és változatlan felállásban a délszláv népzene tolmácsolójaként megérdemelt elismerések, sikerek sorát vívta ki magának.

Az 1974-ben a Budapest-környéki települések szerb népzenei hagyományának ápolására szövetkezett csapatot az 1977-es Ki-Mit-Tud győzelem tette, szinte egy csapásra, országosan ismertté. Tevékenységük idővel kiteljesedett a magyarországi, később pedig a határon túli délszlávok (szerbek, horvátok, makedónok stb.) népzenéjének gyűjtésére és megszólaltatására is. Feldolgozásaikat a hagyomány iránti tisztelet, a népzene archaikus rétegeinek virtuóz, ugyanakkor revival megszólaltatása jellemzi. 1975-ben, Vujicsics Tihamér szellemi hagyatéka előtti főhajtásként vették fel a tragikus körülmények között elhunyt zeneszerző, népzenekutató nevét. Immáron "Vujicsics"-ként tudatosan követték azt az utat, amely a különböző kultúrák egymást gazdagító találkozásának hagyatékából rájuk öröklődött. Nevük szimbólum lett; a bartóki "tiszta forrás", a mesteri hangszerjáték példájává, a politikai zűrzavarok dacára a délszláv népek harmonikus "egymás mellett élésének" hirdetőivé váltak.

Az új Nemzeti Hangversenyteremben megtartott áprilisi, teltházas jubileumi koncertjük ennek az ars poeticának az ünnepe volt. Az együttesre oly jellemző szerénységgel, tisztelettel párosuló alázattal nem magukat emelték az est középpontjába, hanem a zenét, a tradíciót, a tiszteletre méltó elődöket, a muzsikustársakat, és a közönséget. Őszinte főhajtás volt ez vendégeik előtt is. Sebestyén Mártával, Gyenis Katalinnal, Halmos Bélával, Juhász Zoltánnal, Versendi Kovács Józseffel, Szokolay "Dongó" Balázzsal, Miguéu Montanaroval, Szabó Zoltánnal, a "Söndörgővel" nemcsak együtt zenéltek, hanem bizonyságát nyújtották annak is, hogy a több mint 30 évvel ezelőtt elindult népzenei mozgalom kiállta az idő próbáját, napjainkban is értéket hordozó, értéket adó, zenei élményt nyújtó, magas színvonalú kultúraként ágyazódott be művészeti életünkbe. Ennek megteremtésében nem kis szerep jutott a Vujicsics együttesnek.

A koncert előtt Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerző laudatio-ja jutatta először eszünkbe, hogy egy születésnap a lassú elmúlás ünnepe is. Látva, halva, ismerve a fiúkat furcsán hangzott a sok múlt idő: teremtettek, alkottak, ránk hagyományoztak..., de éppen ezáltal vált munkásságuk a "a soha-el-nem-múló idő" részévé. Megható szimbolikus aktus volt, amikor Petrovics Emil, Vujicsics Tihamértól származó, féltve őrzött ereklyéjét, "A furulyát" átnyújtotta Eredics Salamonnak, a Söndörgő együttes legifjabb tagjának. A Vujicsics együttes három évtizedes munkásságának öröksége, szelleme áthagyományozódott az elkövetkező nemzedék számára is. A pálya - sokunk örömére és szerencséjére - még nem zárult le, az alkotás azonban már a teljesség felé mutat.


A koncerten az együttes több évtizedes repertoárjának teljes keresztmetszetét nyújtotta. Szerb és horvát kólók, dalok mellett felcsendültek makedón, magyar dallamok, dudanóták is, és nem maradhatott el a Montanaró-val közös "Vend d'Est" produkció sem. A muzsikustársakkal az örömzene csodáit élhettük át; amit a fül hallott, azt látta a szem is. A mesterfokú hangszerjáték átlényegülése a zenében katartikus, ugyanakkor komplex színpadi élményt nyújtott a telt házas közönségnek. Szinte nem volt olyan produkció, amit a másik elébe/fölébe lehetne helyezni. A többszínűség az est erényévé vált, ritkán tapasztaljuk - különösen hazai színpadokon -, hogy a zenei eklektika félreértelmezhetetlenül műfaji egységgé alakul át. A zenei fegyelmezettség, pontosság, a műfaj iránti szeretett a Vujicsics együttes esetében a befogadó számára ezen az estén is a könnyedség, a felszabadultság érzését adta.

Az elmondottak ellenére is ki kell emelnem a Versendi Kovács/Vujicsics/Söndörgő produkciót. A gyors, virtuóz hangszerjátékra épülő "kólópárbaj"-ban kristályosodott ki, összegeződött az egész harmincéves pályafutás minden állomása: a népi gyökerű zene elementáris ereje, a fiatalságra jellemző sodró lendület, a professzionális zenélés pontossága, a feldolgozás forrás-tisztasága, a művészi letisztulás.
( fokók: Kreiss Gábor )
A záró számként, az összes meghívott közreműködésével előadott - és a közönség kívánságára megismételt-,"Rákóczi-induló" revelációként hatott. Az archaikus dallam lassan, hatásosan, de hihetetlen stílusérzékkel csapott át Vujicsics Tihamér ismert "Tenkes-kapitánya" nótájába, fergetegesen betöltve a hangversenyterem minden zugát. A névadónak szóló tisztelet mellett ezen a ponton hajtottak fejet az őket szűnni nem akaró tapssal ünneplő közönség előtt.

A majd' háromórás koncertet végig magas színvonalú produkciók jellemezték. A "mester", Halmos Béla hegedűjátéka élményszámba ment, csakúgy "Dongó" dudajátéka. A tamburaprímás Kovács József muzsikálásának könnyedsége a hangszer és az ember "együtt születésének" csodáját nyújtotta. Miquéu Montanaro saját előadói képességeiről ismételten meggyőzte a hallgatóságot.


Az ünnepi pillanat jelentőségét és fontosságát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is megérezte. Ács Tamás helyettes államtitkár nyújtotta át az együttes vezetőjének, Eredics Gábornak a kulturális miniszter dicsérő oklevelét. Üröm az örömben: mi, akik több ezren ott ültünk a nézőtéren mást vártunk. A harminc esztendős pályafutás, a hazai délszláv népzenei kultúra ápolásának, a küldetésnek méltóbb elismerését. Addig is, míg valakinek az eszébe nem jut, Vujicsics Sztoján szavai maradnak örökbecsű elismerésnek, mert a Vujicsics és tagjai visszavonhatatlanul a muzsika szimbólumai lettek:
"Kultúrák, hagyományok, szellemi térségek között közvetít, de a népeket, nemzeteket, nemzetiségeket is közelebb hozza egymáshoz. A békés alkotó együttlét alapfeltétele bizonyára a kölcsönös megismerés, megismerkedés, ami talán a szűkebb és tágabb emberi közösség létrejöttének alapja is, s az emberi együvé tartozás felismeréséhez vezet."
Tóth Ferenc "Vuk"