facebook
Délszláv zene - Budapestről
A Vujicsics együttes a világ egyik legismertebb délszláv zenei együttese

Negyedszázados lét azonos felállásban - ezzel nem sok zenekar büszkélkedhet. A Vujicsics együttes tagjai komoly felelősséget vállaltak, amikor az ism
ert zenetudós nevét felvették, ezzel is kinyilvánítván, hogy folytatják az általa megkezdett munkát. Visszatekintve az elmúlt évekre, megállapítható: méltó módon bántak és bánnak Vujicsics Tihamér nevével és örökségével. Sokáig uralkodott az a nézet, hogy a Vujicsics együttes nem magyar kultúrát képvisel. Időbe tellett annak tisztázása, hogy az a muzsika, amit ők játszanak, magyar földből sarjadzott. Amikor ezt sikerült elfogadtatniuk, egyszeriben beindultak a külföldi koncertek. Azóta minden földrészt bejártak

    

A zenekar 1974-ben alakult a Budapest környéki települések (Szentendre, Pomáz, Csobánka, Budakalász) szerb közösségeiben megőrzött népzenei hagyományok ápolására. Később a Duna-menti és dél-magyarországi horvát népzene gyűjtése is tudatosan vállalt programjukká vált. Az együttes így vall magáról: " A Kárpát-medence s Délkelet-Európa különböző népeinek több évszázados történelmi egymásrautaltságában kikristályosodott és összeszövődött folklórkincse kultúrtörténeti távlatból szemlélve sokszínűségében is az egység képét tárja elénk. Repertoárunk alapját névadónk - a bartóki gondolatot továbbéltető Kodály-tanítvány - Vujicsics Tihamér (1929-1975) zeneszerző, népzenekutató, Martin György (1932-1983) néptánckutató, valamint zenekarunk saját gyűjtése képezi. Forráskutatásaink során archívumok mélyéről kerültek elő azok a korai hangfelvételek, amelyek a hagyományt még természetes virágzásának időszakában örökítették meg. A ma már pótolhatatlan fonogrammok, régi hanglemezek, hangszalagok énekesei, zenészei egyedi művészi és néprajzi hiteleséggel tolmácsolják az egymást váltó nemzedékek sokaságán át kiérlelt folklórkincset."

A zenekar az autentikus népzenei revival legszebb példáját adja. Akusztikus hangszereken szólalnak meg hihetetlen tisztasággal, rendkívüli virtuozitással. A tagok külön-külön is ismert zenészek, zenepedagógusok, a koncertezés mellett kiterjedt szakmai munkát folytatnak. A banda ma már nemcsak "egyszerűen" egy zenekar, hanem a magyarországi délszláv nemzetiségek szimbólu
ma.